TƯ  VẤN THIẾT KẾ TIỂU CẢNH - CÂY XANH THANH HOA

THANH HOA  cung cấp dịch vụ cây xanh và sản phẩm cây xanh như bảo dưỡng cây xanh, thiết kế, thi công trồng cây xanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm.

TẦM NHÌN:

Đến năm 2025 THANH HOA  sẽ trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ cây xanh chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với những công trình và dự án thành công tốt đẹp cho những đơn vị đầu tư lớn, THANH HOA  chắc chắn hoàn toàn đủ khả năng là một trong những thương hiệu cung cấp dịch vụ cây xanh đứng đầu lĩnh vực.

SỨ MỆNH:

Sứ mệnh của THANH HOA  là đem đến môi trường xanh - sạch đẹp - thân thiện với môi trường cho từng doanh nghiệp, tổ chức và mọi cá nhân hoặc gia đình. Với giá trị cốt lõi "Chất lượng để chia sẻ"  Cây Cảnh Thanh Hoa sẽ phục vụ một cách có tâm và có tầm nhất.