• slider_11_d2648430bd
  • slider_15_54ab757df3
  • slider_13_59b6118a52

ABC

ABC

ABC

Chuối rẻ quạt

Mã sản phẩm: CRQ1

754 | 15/06/2019

(0 Xếp hạng)
Liên hệ

Chuối dẻ quạt – cây công trình trình còn được gọi là cay chuối quạt hay chuối cọ (danh pháp gồm 2 phần Ravenala madagascariensis) là một loài thực vật họ thiên điểu (strelitziaceae), đặc hữu của Madagascar.

 Đơn vị:Bình
Liên hệ người bán.
Có thể bạn thích