• slider_24_91c7cf5564
  • anh_1
  • slider_23_a2874e07db
  • anh_3
  • slider_22_4477d644b6
  • anh_2

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Cây Chay

Mã sản phẩm: CC1

278 | 15/06/2019 Yêu thích (0)

(0 Xếp hạng)
Thỏa thuận

Chay Bắc Bộ, còn gọi là chay vỏ tía hay chay Bắc (danh pháp hai phần: Artocarpus tonkinensis) là một loại cây gỗ mọc ở miền Bắc Việt Nam, nhất là các tỉnh miền núi trung du và thượng du.

 Đơn vị:Bình
Liên hệ người bán.
Có thể bạn thích